Головними завданнями районної
Малої академії наук є:

  • Відбір і подальше виховання здібних і обдарованих дітей.
  • Пропаганда досягнень науки і техніки. Видатних вчених ( як вітчизняних, так і зарубіжних).
  • Залучення школярів до наукової творчості, активного процесу навчання, який включає виконання самостійної науково-дослідницької, експериментальної роботи під науковим керівництвом.
  • Пропаганда наукових досліджень, розробок членів Малої академії наук через засоби масової інформації.

Організаційні принципи діяльності:

Основною ланкою Млинівської районної Малої академії наук є наукові гуртки, об’єднання, товариства, створені в загальноосвітніх школах, районному будинку творчості школярів.

В залежності від наукового профілю гуртків, об’єднань вони можуть створювати наукові секції, відділення.

Організаційна робота по створенню і розвитку Малої академії наук проводиться районним методичним кабінетом відділу освіти Млинівської районної державної адміністрації, районним будинком творчості школярів.

Під час шкільних канікул МАН проводить навчальні збори ( лекції, практичні, семінарські заняття по секціях, конференції, захист творчих робіт, курси, олімпіади).

В складі Млинівської районної Малої академії наук діють наступні відділення:

а) загальних наук з секціями: історії, економіки, філософії і права;

б) гуманітарних наук з секціями: філології, краєзнавства;

 в) хіміко-біологічних наук з секціями: хімії, біології, екології і охорони природи.